• Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Drogomyślu
  • Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Drogomyślu
  • Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Drogomyślu
  • Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Drogomyślu
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Apostolat Maryjny

Stowarzyszenie Cudownego MedalikaWśród ugrupowań powstałych w społeczności kościelnej w okresie posoborowym, inspirowanych dekretem o apostolstwie świeckich, wymienić należy Apostolat Maryjny.
Zainicjowany w naszym kraju z okazji 150 rocznicy objawień Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie Laboure został zatwierdzony pismem Księdza Prymasa Polski z dnia 6 lutego 1992 roku N. 427/92/P. Pismo to stwierdza, że 252. Konferencja Biskupów Diecezjalnych przyjęła STATUT APOSTOLATU MARYJNEGO W POLSCE i wyraziła zgodę, by Apostolat Maryjny mógł działać i rozwijać się we wszystkich diecezjach Polski.
Apostolat Maryjny ma potrójny cel:
1.Pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie.
2. Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia.
3. Szerzenie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, nie¬zgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek i nieporozumień.
Dla konkretnej, codziennej realizacji tych celów posługuje się Apostolat Maryjny dziesięcioma szczegółowymi radami, z których prawie wszystkie mają swoje uzasadnienie w tekstach Pisma św. Są to następujące rady:
l. Przed pracą, modlitwą, odpoczynkiem zwróć się do Najświętszej Maryi Panny ze słowami: Matko! Weź to w Swoje ręce! Tobie to ofiaruję. Matko pokieruj mną! Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie! (Łk 21,36).
2. Czytaj codziennie kilka zdań z Pisma św. i bierz z nich naukę życiową! Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4).
3. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz współpracowników! Módlcie się jeden za drugiego... Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk 5,16).
4. Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa! Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25, 40).
5. Odwiedź osobę chorą, samotną, przeżywającą smutek, zmartwienie, zwłaszcza śmierć członka rodziny! Weselcie się z tymi którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą (Rz 12,15).
6. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, promieniuj radością, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm! Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się! (Flp 4, 4). Weselcie się nadzieją! (Rz 12,12).
7. Wypożyczaj książki, czasopisma, teksty religijne, by i inni korzystali z religijnej lektury i karmili się słowem Bożym! Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, Ja zaś będę waszym Bogiem (Jr 11, 4).
8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, krewnym, przyjaciołom, znajomym i współpracownikom, osobom chorym i cierpiącym, przeżywającym wątpliwości religijne i niepraktykującym! Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask - słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure.
9. Pozyskaj inne osoby dla idei Apostolatu Maryjnego! Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha (Rz 12,11).
10. Na końcu każdego dnia pomyśl, co uczynisz, by dzień następny był jeszcze obfitszy i bogatszy w dobre czyny! Ci którzy wierzą w Boga mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni nauczą się przodować w spełnianiu dobrych czynów (Tt 3, 8-14).
Rady te, jako szczegółowe wskazania, wynikają też z charakterystycznych dla członków Apostolatu Maryjnego cech duchowości, które określone są w Statucie Apostolatu Maryjnego, zwłaszcza w następujących słowach: Członkowie pogłębiają pobożność maryjną przez studium mariologii oraz przez często powtarzane poświęcenie się Maryi i oddawanie się do Jej dyspozycji. Cechą charakteryzującą apostołów maryjnych winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim będącym w potrzebach duchowych i materialnych. Członków Apostolatu Maryjnego ożywia pokora warunkująca uzyskanie Bożej łaski koniecznej dla uświęcenia własnego i braci.

Wspólnota Apostolatu Maryjnego powstała w naszej parafii w listopadzie 1993r. 
W przyszłym roku będziemy obchodzić 20 lecie powstania. Obecnie wspólnota nasza liczy 15osób. Spotykamy się raz w miesiącu po Mszy św. w salce katechetycznej.
 
 

Spotkania nasze przebiegają zgodnie z programem zawartym w „Podręczniku Apostolatu Maryjnego”, którego redaktorem jest śp. ks. Teofil Herman, były Krajowy Dyrektor Apostolatu Maryjnego. Obecnie Dyrektorem Krajowym jest ks. Tadeusz Lubelski a jego zastępcą ks. Jacek Wachowiak. Centralny Ośrodek Apostolatu Maryjnego znajduje się w Zakopanem- Olczy.  
Jako Apostołowie Maryjni staramy się służyć bliźnim w swoim środowisku. Potrzebujących, słabnących w wierze otaczamy modlitwą, słowem i czynem. Służymy pomocą i radą najpierw w swoich rodzinach, później wśród sąsiadów i znajomych. Rozdajemy Cudowne Medaliki , książki i czasopisma. Włączamy się czynnie w życie parafii; staramy się o codzienny udział we Mszy św. ,prowadzimy Modlitwę Różańcową, Drogę Krzyżową  . Przed rocznicą objawień Cudownego Medalika św. Katarzynie Laboure odprawiamy  każdego roku nowennę.  
                       

Posiadamy własny sztandar, z którym uczestniczymy we wszystkich ważnych uroczystościach w naszej parafii.


Każdego roku przygotowujemy ołtarz na Boże Ciało.
 


Pomagamy przy organizacji festynu parafialnego.
 

Dbając o rozwój duchowy uczestniczymy w rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych    w Pogórzu.

W miesiącu lipcu udajemy się we wspólnocie diecezjalnej na Ogólnopolską Pielgrzymkę  Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę. Jesteśmy wdzięczni Bogu za nasza wspólnotę. Czyniąc dobro bliźnim i troszcząc się o dobro wspólne  pragniemy  świadczyć w naszym środowisku, że Bóg jest miłością, gdyż taki jest nasz podstawowy cel, by przejść przez życie  naśladując Jezusa i Maryję dobrze czyniąc.
Gorąco zapraszamy nowych członków w nasze szeregi.