• Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Drogomyślu
  • Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Drogomyślu
  • Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Drogomyślu
  • Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Drogomyślu
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Statystyka

STATYSTYKA ZA ROK 2022

Liczba chrztów  – 9, (w2021 -15)
                                    
I Komunii św.  – 12,  (w 2021 r. –12))

Sakrament Bierzmowania  - 24  (w 2021 –13)

Liczba zawartych małżeństw   - 4,  (w 2021 - 4),  

Globalna liczba rozdanych Komunii św. –  15 300  (w ub. r. 13 150  ),  

Komunię św. w domu udzielono  118  razy  (w ub. r. - 101)

Namaszczenia chorych udzielono  52 chorym – 15 w domu i 37 w kościele, (w ub r. 7,)
 
Pogrzebów było 18  (w tym 6 nie z naszej parafii), (w 2021 - 10),

    Do Pana odeszli:
Paweł Kalus, Danuta Cieślik, Bolesław Śmigiel, Hubert Szczypka, Zbigniew Śmigiel, Antoni Maślanka, Marian Wolak, Marian Domalewski, Zdzisław Remiszewski, Agnieszka Kłósko, Aniela Garbacz, Zygmunt Brachaczek, Maria Kozłowska, Tadeusz Ociepka, Helena Jojko, Paweł Kasza, Piotr Herzyk, Józef Bortlik i Irena Fuchs.

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci”.

Raz jeszcze „Bóg zapłać” wszystkim Zespołom Parafialnym. Dziękuję: Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, Parafialnej Radzie Ekonomicznej, Oddziałowi Akcji Katolickiej, Zespołowi Charytatywnemu, Apostolatowi Maryjnemu, Zespołowi Pastoralnemu, Dzieciom  Maryi, Różom Różańcowym, Czcicielom NSP Jezusa – seniorom, Wspólnocie Modlitewnej św. Ojca Pio oraz św. Antoniego, osobom prowadzącym Adoracje, Panu Katechecie, całej Służbie Liturgicznej (p. Organiście, p. Szafarzowi, lektorom, ministrantom   i kantorom), redakcji „Dobrego Pasterza”, panom Kwestarzom.